"สมคิด”ยันเศรษฐกิจไทยไม่ได้แย่ แค่ชะลอตัว เชื่อไตรมาส 4 ดีขึ้น