ชาวบ้าน ยัน "ทวี ไกรคุปต์"ฮุบที่ดินของ"ลุงเสี้ยว" กว่า 30 ไร่