น้ำท่วมชุมชน-ตลาดควนขนุน เตือนพื้นที่ลุ่มต่ำขนย้ายทรัพย์สิน