“วีระ” เดือดฟาร์มไก่ปารีณา คืนแล้วไม่ผิด จี้ “ธรรมนัส” ตอบคำถามสังคม