“ปรเมศวร์"ชี้ ยกที่ดินเขายายเที่ยงเปรียบเทียบ"ปารีณา"ไม่ได้