ถอดปมเงื่อนบึ้มป่วนยะลา! ยืดเยื้อ พัฒนาการของการก่อความไม่สงบ?