ปลัดกทม. เผย 4 เดือน พบผู้ป่วยจาก PM2.5 เกือบ 4 หมื่นราย