ฝุ่นละอองเป็นพิษ ทำเด็กปากบวม เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ