คำสั่ง “พุทธิพงษ์” ฟอร์มทีม 14 ขุนพล ตั้งตำรวจ - ดีอี สืบจับ ฝ่าฝืน พ.ร.บ.คอมพ์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 14 ขุนพล ดำเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวน การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พ.ร.บ.คอมพ์ใหม่ เปิดช่องญาติเอาผิดแชร์ภาพคนตาย ปรับหนัก 2 แสน

สนช. ผ่าน พ.ร.บ.คอมพ์ ฉบับใหม่ 167 เสียง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) ใจความว่า นาย  พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

พร้อมประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. นางสาวธนิสสรา ลิ้นสุวรรณ

2. นางวาสนา สิงห์สร้อย

3. พ.ต.อ. พันธนะ นุชนารถ (ยศปัจจุบัน พล.ต.ต.)

4. พ.ต.อ. รัฐโชติ โชติคุณ

5.พ.ต.อ. ปฏิญญา จีรชนาสิน

6.พ.ต.อ. จักษ์ ยังให้ผล

7.พ.ต.ท. ศรีสันต์ เฟื่องสังข์

8. พ.ต.ท. อลงกรณ์ กนกวรรณ

9.พ.ต.ท. พิสิษฐ์ ศรีอ่อน

10.พ.ต.ท. ศุภรฐโชติ จำหงษ์

11.พ.ต.ท. ชิษณุพงศ์ ไหวดี

12.พ.ต.ท. เสกสรรค์ องอาจ

13.ร.ต.อ. อิชยา สิทธิธูรณ์

14.ร.ต.อ.ณัฐภัทร เรืองศิลป์ประเสริฐ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

คำสั่ง “พุทธิพงษ์” ฟอร์มทีม 14 ขุนพล ตั้งตำรวจ - ดีอี สืบจับ ฝ่าฝืน พ.ร.บ.คอมพ์

OR_Main OR_Main

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ