more sheet: ธุรกิจ “ขายชีทสรุป” มองไกลกว่าแค่ให้เด็กสอบผ่าน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พูดคุยกับทีมงาน more sheet เด็กมหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างคุณค่าให้ “ชีทสรุป” และเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

TOP ประเด็นร้อน