เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ขอยุติบทบาทเป็นคนกลางเจรจา (คลิป)