ประชุมแผนแม่บท "เติมทราย สร้างเขื่อน"หาดหัวหิน ยังไร้ข้อสรุป


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นับว่าปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเล เริ่มเกิดขึ้นหลายพื้นที่ในประเทศไทย ทำให้บางพื้นที่เตรียมจัดทำ "โครงการเติมทราย สร้างเขื่อนกันคลื่น" ล่าสุด ชายทะเลหัวหิน เปิดประชุมแผนแม่บทครั้งที่ 2 เตรียมทำโครงการนี้ ที่จะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท แต่พบคนร่วมประชุมน้อย อาจจะไร้ข้อสรุป

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน