บริษัทจีนให้ลูกน้องจูบปากเจ้านายอ้างเสริมความสามัคคี