ถอดสมการข่าว EP.11 “ข้าว” สินค้าส่งออกอันดับหนึ่ง ที่คนปลูก “ยากจน”