นิวซีแลนด์เร่งอพยพนักท่องเที่ยวติดค้างในพื้นที่แผ่นดินไหว (คลิป)