เรียกร้องตรวจสอบ “อาการคันยกหมู่บ้าน” มาจากโรงงานเอทานอลหรือไม่ (คลิป)