เมื่อคนทั่วไปไม่เข้าใจโรคเอดส์ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีต้องเผชิญอะไร? (คลิป)

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


แม้เอดส์จะไม่ใช่โรคใหม่ และนานาประเทศยอมรับถึงขั้นกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก เพื่อสร้างความตระหนักยับยั้งการแพร่ระบาดและความเข้าใจ แต่ก็ยังไม่ใช้เรื่องง่าย สำหรับการใช้ชีวิตในสังคมปกติของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่ยังต้องเผชิญกับความเชื่อที่ยังมีความคาดเคลื่อนไปจากความจริง

TOP ประเด็นร้อน