นักวิจัยพบหนอนผีเสื้อย่อยพลาสติกได้ หวังลดปัญหาขยะ