ดร.นณณ์ แนะวิธีโรยเกลือกำจัด “หนอนนิวกีนี” ไม่กระทบดินเค็ม