เมืองนครศรีฯน้ำลดแล้ว ถนนสายหลักแห้งสนิท รถวิ่งได้ปกติ