บริษัทญี่ปุ่นเปิดตัวโดรนใส่เสียงเพลง ไล่พนักงานกลับบ้าน