ขสมก.ยันเดินหน้าขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์  1.50- 2 บาท