สอบพิรุธก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แหลมตะลุมพุก พบความผิดปกติหลายจุด