พายุหิมะถล่มสหรัฐฯต่อเนื่อง ยกเลิกกว่าร้อยเที่ยวบิน