เจ้าหน้าที่ต่อท่อดึงน้ำด้านในถ้ำหลวงเพิ่ม หลังระดับน้ำลดลงจนเห็นชัด