ข้อเสนอ “มาร์ติน” ได้ผล สูบน้ำจากถ้ำทรายทองลดน้ำภายในถ้ำหลวงฯ