ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรอช่วย 13 ชีวิต ส่งโรงพยาบาลเร่งด่วน