แพทย์ แนะ ไม่ควรยื่นสิทธิให้ทีมหมูป่าเป็น “รายบุคคล-ปกปิดความลับ”