“ทรัมป์” อ้างชาติสมาชิกนาโต้ให้คำมั่นเพิ่มงบสมทบด้านกลาโหม