ระดับน้ำ “ร้อยเอ็ด” ลด เกษตรกรหวั่นฝนซ้ำ เร่งวางกระสอบทรายกันน้ำท่วมทุ่ง