นักประดิษฐ์ปล่อยเครื่องดักขยะยักษ์ จัดการกองขยะในมหาสมุทร