“เจ้าด้วน” ช้างตกเขาจมหนองน้ำทรุดหนัก โอกาสรอดน้อย