ย้อนภาพ “ปู่คออี้” วัยหนุ่ม หลักฐานยืนยันอาศัยอยู่ “ใจแผ่นดิน” มานานแล้ว