ทนายยัน “ตำรวจ” ไม่มีสิทธิทำร้ายใคร ต้องรับผิดไม่มีข้อแก้ตัว