“กรรมการสิทธิฯ” เตือนคำนึงถึง “สิทธิที่จะถูกลืม” หลังพบเด็ก 14 แล้ว