หมอ แนะปัญหาค่าฝุ่นละอองวิกฤติ ให้อยู่ในอาคารให้มาก ออกข้างนอกให้น้อย