กรมควบคุมมลพิษ เผย กทม. “ฝุ่น PM 2.5” ฟุ้งกว่าเมื่อวาน คาดบ่ายลมแรงฝุ่นอาจลด