“ไทยรักษาชาติ” แจงปมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา แค่ย้ายชั่วคราว