ผู้ว่าฯ “พิษณุโลก – สตูล” เดินหน้า ปรับปรุง “สระน้ำศักดิ์สิทธิ์” ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ