“อนุพงษ์” ยันนายกฯลงพื้นที่พบประชาชน ไม่ใช่หาเสียง เอื้อพลังประชารัฐ