รู้ไว้ก่อนไปเลือกตั้ง62 : 13 มี.ค. เดดไลน์ ถอนชื่อ “ผี” ออกจากบ้าน