เปิดความในใจ “ปรีชาพล” ครั้งแรกหลังถูก “ยุบพรรค” ไทยรักษาชาติ