ได้ไปต่อ! ร่างกฏหมาย “สมรสเท่าเทียม” สว.ให้ผ่านวาระแรกแล้ว


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ผลลงมติร่างกฎหมาย “สมรสเท่าเทียม” วาระแรกผ่านฉลุย สว.ลงมติเห็นชอบท่วมท้น พร้อมตั้งกรรมาธิการแปรญัตติใน 7 วัน

ถือเป็นอีกก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ สมรสเท่าเทียม เสร็จแล้ว และ ส่งต่อมาให้วุฒิสภาพิจารณาต่อให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่สภาผู้แทนราษฎรส่งมาให้

ในการประชุมวุฒิสภา เมื่อวานนี้ (2 เมษายน 2567) เป็นการประชุมครั้งก่อนสุดท้ายของสมัยประชุมนี้ ก่อนที่จะปิดสมัยประชุมในวันที่ 9 เมษายน 2567 

คอนเทนต์แนะนำ
เปิดรายละเอียด "กฎหมายสมรสเท่าเทียม" ให้สิทธิ LGBT แต่งงาน-รับสวัสดิการในฐานะคู่สมรส
ประเทศที่มี “สมรสเท่าเทียม” คือที่ไหนบ้าง? พบไทยเป็นชาติที่ 37 ของโลก

ได้ไปต่อ! “สมรสเท่าเทียม” สว.ให้ผ่านวาระแรกแล้ว รายการโชว์ข่าวเช้านี้ วันที่ 3 เม.ย. 67
สว.เห็นชอบสมรสเท่าเทียม

ที่ประชุมวุฒิสภาได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาด้วย บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่น สว.ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้

โดยหลังจากที่สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายเสร็จสิ้น ก็เข้าสู่การลงมติในวาระแรก (ขั้นรับหลักการ)

พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม กดออดเพื่อตรวจสอบองค์ประชุม มีผู้แสดงตน 154 คน ถือว่าครบองค์ประชุม

จากนั้นถามมติว่า จะรับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือไม่

ผลออกมาพบว่า จากจำนวนผู้เข้าประชุม 158 เสียง เห็นด้วย 147 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง และไม่พบคนไม่ลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

ประธานในที่ประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ไว้พิจารณา และ มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน 27 คน กำหนดเวลาแปรญัตติภายใน 7 วัน ตามข้อบังคับ ซึ่งจะเป็นการพิจารณาเชิงรายละเอียด หลังจากกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จ ก็จะเข้าสู่การพิจารณาในวุฒิสภา วาระสอง ลงมติรายมาตรา และ การพิจารณาเห็นชอบในวาระสามต่อไป

แผ่นดินไหวรุนแรงใกล้เกาะไต้หวัน ญี่ปุ่นแจ้งเตือนสึนามิ

อีก 500 ปี ญี่ปุ่นจะมีแต่คนนามสกุล “ซาโต” ทั้งประเทศ!

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า เตือน “พายุฤดูร้อน” รับมือ ฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ