กินเจให้อยู่ท้อง!!! ด้วยผักโปรตีนสูง


โดย BDMS Wellness Clinic

เผยแพร่
การรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ ควรจะต้องมี โปรตีน 1 ส่วน แป้ง 1 ส่วน และผัก 2 ส่วน แต่ในช่วงเทศกาลกินเจ เราไม่สามารถรับประทานโปรตีนได้โดยตรงจากเนื้อสัตว์ ผักโปรตีนสูงบางชนิดจึงเป็นทางเลือกที่ดีได้อีกด้วย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ