ปัญหาภาวะโลกร้อนกระทบต่อปัจจัยสุขภาพ 10 อย่างของมนุษย์ 


โดย BDMS

เผยแพร่
หลายคนอาจจะคิดว่าภาวะโลกร้อนเป็นเพียงคำเตือนที่ยังมาไม่ถึง แต่ระหว่างทางภาวะโลกร้อนสร้างปัญหาได้มากมายกว่าที่คิด!

ภาวะโลกร้อนไม่เพียงแต่กระทบกับความเป็นอยู่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แต่ยังกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะต่อปัจจัยทางสุขภาพ 10 ของมนุษย์ที่นับวันก็ยิ่งใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น! ดังนี้

1. โรคติดเชื้อ
2. อัตราการเสียชีวิตหรือความสูญเสียก่อนวัยอันควร
3. ผลลัพธ์ด้านสุขภาพของโรคทางเดินหายใจ หัวใจ และระบบประสาท
4. การจัดการทางสาธารณสุข
5. สุขภาพจิต
6. อัตราการตั้งครรภ์และการเกิด
7. ภาวะโภชนาการ
8. โรคทางผิวหนังและภูมิแพ้ 
9. โรคที่เกิดจากการทำงานและการบาดเจ็บจากการทำงาน
10. อื่น ๆ

“โลกร้อน” เปิดทางแมงกะพรุนยึดทะเลอิสราเอล

นักวิทย์ MIT เชื่อ พบวิธี “รีเวิร์ส” วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของธารน้ำแข็งในประเทศปากีสถานเป็นตัวอย่างที่ดีของสถานการณ์โลกร้อนและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้เรามองเห็นว่าอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนนั้นยากต่อการคาดเดา สิ่งที่เราสามารถทำได้คือ การปรับตัวและพัฒนาอย่างรวดเร็ว การดูแลสุขภาพอย่างชาญฉลาด ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะเมื่อต้องการเอาชนะปัญหาหรือปัจจัยที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ การใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก และการเลือกใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ Geen Energy จะช่วยสร้างความพร้อม ในการดำเนินชีวิตด้วยสุขภาพที่ดี ร่วมกับตอบสนองต่อความต้องการต่อโครงการลดโลกร้อน ได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม

ขอขอบคุณสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

ไม่ใช่แค่โลกร้อน มนุษย์กำลังทำให้สภาพภูมิอากาศโลก “โกลาหล”

เมื่อโลกร้อนขึ้น “ไวรัสในน้ำแข็ง” อาจกลายเป็นโรคระบาดในอนาคต

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ