ครอบครัวต้องสนับสนุน ไจ๋ ซีร่า มาดอนน่าเมืองไทย เผยเส้นทางกว่าจะเป็นแดร็กควีนพันหน้า