“วิทยาศาสตร์และศิลปะ” ความชอบที่ลงตัวในชีวิต “หมอพรทิพย์”