คิดบวกมากไปเป็นพิษ เมื่อเราไม่กล้าคิดลบกระทบความสุขเรา และคนรอบข้าง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เรามักจะได้ยินใครหลายคนให้พยายามคิดในทางที่ดีเสมอ เพราะเชื่อว่าสิ่งดี ๆ จะตามมา แต่แท้จริงแล้วยิ่งเราไม่มองความรู้สึกลบบ้างกลับส่งผลร้ายมากกว่า

“คิดลบไม่ดีนะ ต้องคิดบวกสิ” เชื่อว่าใครหลายคนที่ย่อมเคยได้ยินคำพูดลักษณะประมาณนี้กันมาบ้างไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะจากคนรอบตัวที่ใกล้ชิด หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ที่นิยมความเชื่อที่ว่า “ต้องคิดบวกไว้เสมอ”
แต่รู้หรือไม่ว่าจิตใจของเรานั้นไม่อาจจะมีแค่ความคิดบวกได้เพียงอย่างเดียว เราต่างต้องเผชิญสภาวะอารมณ์ที่หลากหลายไปตามแต่สถานการณ์, ต้นทุนชีวิต, สังคม และประสบการณ์ที่ต่างกัน

HUG ส่งต่อความรัก จากโอบกอดของธรรมชาติ

พุทธปัญญานำทาง เรียนรู้วิชาชีวิต

ความสุขของหนึ่งคนย่อมอาจจะมีคล้าย และแตกต่างกันไป เช่นเดียวกับความทุกข์ของแต่ละคนที่อาจจะเหมือน หรือแตกต่างกันไปตามปัจจัย

Toxic positivity เมื่อคิดบวกมากเกินก็เป็นพิษ
Toxic positivity คือนิยามของความพยายามที่จะทำให้ทุกเรื่องกลายเป็นเรื่องบวกอยู่เสมอ ซึ่งหลายครั้งไม่ได้ส่งผลให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้น

Positivity attitude ส่งผลได้ทั้งดี และร้าย
ความคิดบวกนั้นส่งผลใน 2แง่ได้ คือทั้งดี และร้าย อีกทั้งงานวิจัยหลายชิ้นยังบ่งชี้ถึงความคิดบวกนั้น ทำให้ผู้คนมีความสุข ย่อมหมายถึงการมีสุขภาวะที่ดี และมีชีวิตที่ยาวนานขึ้น

งานวิจัยที่ชื่อ “The Journal of Positivity Psychology” ได้พยายามที่จะค้นหาว่า “ความคิดบวก” แบบไหนที่กำลังทำให้เราเผชิญกับ “Toxic positivity”

คาดหวังสิ่งที่ดีที่สุด
งานศึกษาบางชิ้นพบว่าเมื่อเราพยายามที่จะให้คุณค่ากับความสุขของเรามากขึ้น กลับนำไปสู่ความสุขที่ลดลง โดยเฉพาะในเวลาที่เรากำลังคาดหวังความรู้สึกของความสุข

ซึ่งความคาดหวังต่อความสุขเหล่านี้กลับทำให้เรารู้สึกผิดหวัง หรือพยามโทษตัวเองที่ยังรู้สึก “มีความสุขไม่มากพอ” และยังพบความเชื่อมโยงในการนำไปสู่สภาวะซึมเศร้า และสุขภาวะที่ดีนั้นลดน้อยลง

อย่างไรก็ดีนักวิจัยยังพบอีกว่า เมื่อเราพยายามที่จะให้ความสำคัญกับ ”​พฤติกรรม” ที่จะทำให้เราเพิ่มความสุขขึ้นได้ในอนาคตมักจะมีผลลัพธ์ของสุขภาวะที่ดีกว่า คนที่พยายามจะเพิ่มระดับของความสุขมากขึ้นในขณะนั้น แบบทันทีทันใด

ทำอย่างไรเมื่อถูกเลิกจ้าง

การที่เราพยายามทำกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกถึงความสำเร็จ หรือมีเป้าหมาย อย่างเช่นการลงไปทำงานอาสาสมัคร, ทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จ หรือการปรับเปลียนกิจวัตรประจำวันของเราให้เกิดสุขภาวะที่ดี

การให้คุณค่ากับความสุข VS ให้ความสำคัญกับความคิดบวก

ในงานวิจัยยังได้แบ่งตัวชี้วัดกลุ่มคนเป็น 2 กลุ่มที่พยายามที่จะมีความสุขระหว่าง การให้คุณค่ากับความสุข(Valuing happiness) และให้ความสำคัญกับความคิดบวก(Prioritising positivity) 

พบว่ากลุ่มคนที่การให้คุณค่ากับความสุข(Valuing happiness) เมื่อเจอกับอารมณ์ด้านลบ จะรู้สึกถึงความล้มเหลวในชีวิต และยากที่จะยอมรับอารมณ์ด้านลบ

ในขณะที่กลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับความคิดบวก(Prioritising positivity)กลับไม่ได้รู้สึกถึงอารมณ์ด้านลบในแบบเดียวกัน สามารถที่จะอยู่กับอารมณ์ด้านลบได้ดีกว่า และไม่มองว่าคือความล้มเหลวในชีวิต

ซึ่งคนที่มีความเชื่อในการรักษาระดับของความคิดบวก และความสุขให้สูงตลอดเวลานั้น สร้างคุณค่าต่อตนเอง และผู้อื่น แต่ในขณะเดียวกันกลับไม่สามารถรับมือกับอารมณ์ด้านลบได้ ทำให้มักจะหลีกเลี่ยง และไม่ยอมรับว่าอารมณ์ด้านลบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปกติ

ธรรมบันดาลใจ ใช้ฟันฝ่ามรสุมชีวิต

อะไรที่ทำให้ความคิดบวกเป็นพิษ
สิ่งที่ทำให้ความคิดบวกเป็นพิษนั้น ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ใช่ความคิดบวก แต่เป็นทัศนคติ และการตอบสนองต่อประสบการณ์ลบในชีวิต ทั้งที่พยายามจะมีความสุข

เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงประสบการณ์ของความเจ็บปวด, ล้มเหลว, พ่ายแพ้ หรือผิดหวังกับชีวิต เป็นไปได้ว่าเราอาจจะพบเจอกับช่วงเวลาของความหดหู่, กังวล, หวาดกลัว หรือโดดเดี่ยว สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นความจริงในชีวิต การตอบสนองต่อประสบการณ์เหล่านี้คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ความคิดบวกไม่เป็นพิษ

เรียนรู้ที่จะตอบสนองต่ออารมณ์ด้านลบ แทนที่จะรู้สึกถึงเพียงอย่างเดียว ตั้งคำถามถึงอารมณ์ลบที่เกิดขึ้น และทำความเข้าใจถึงความรู้สึกนี้ จะช่วยให้เรารับมือกับอารมณ์ด้านลบได้ดีขึ้น และหาทางออกที่เหมาะสมได้มากขึ้น และพยายามให้ความสำคัญกับสิ่งที่อาจจะทำให้เรามีความสุขในอนาคต แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่จะออกดอกผล เป็นความสุขในอนาคตอย่างที่เราต้องการ

TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ