"จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว" สุขภาวะทางจิตดี ร่างกายก็ดี กับเงินในกระเป๋าด้วย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
มีหลายเหตุผลมากมาย ที่การมีสุขภาวะทางจิตที่ดี มีความสำคัญไม่แพ้ด้านอื่น ๆ

มีงานศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ใน The lancet commission ถึงประเทศที่พัฒนาอย่างยั่งยืน, มีการเติบโตระยะยาวสูง และมีการพัฒนา เกิดจากการมีสุขภาวะทางจิตที่ดีของประชาชนในประเทศนั้น
ซึ่งในตัวงานศึกษายังพูดถึงการที่ภาครัฐยังคงเน้นส่งเสริมการดูแลเมื่อประชาชนเกิดความเจ็บป่วย มากกว่าที่จะส่งเสริมสุขภาวะทางจิตในทุกภาคส่วนนำไปสู่สุขภาพที่ดี และแข็งแรง ทั้งยังเกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจอีกด้วย
จิตแพทย์แนะ 4 วิธี ให้พ่อแม่ดูแลเด็กเรื่องการรับสื่อ ป้องกันการเลียนแบบพฤติกรรมไม่เหมาะสม
การฝึกเขียนบ่อย ๆ ... ช่วยให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้น

เมื่อย้อนกลับมามองที่ตัวเราเองนั้น พอจะทำความเข้าใจได้ไม่ยากถึงคุณประโยชน์ของการมีสุขภาวะทางจิตที่ดีช่วยเราได้ในแง่ทั้งเรื่องส่วนตัว และการงาน

แต่ในอีกมุมหนึ่งที่มีผลพลอยได้ทางอ้อมของการมีสุขภาพที่ดี คือการมีค่าใช้จ่ายดูแลสุขภาพน้อยลง

สุขภาพจิต และสุขภาวะทางจิตที่ดี
สุขภาพจิตคือสิ่งที่เราสามารถสร้างได้เองจากการลงมือทำ และปรับใช้อย่างเหมาะสม ช่วยลดการเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตอย่าง โรคหดหู่ หรือโรควิตกกังวล ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์, ความคิด
และพฤติกรรม

ส่งผลให้เราเกิดสุขภาวะทางจิตที่ดี ซึ่งหมายถึงเรามีความรู้สึกดีมากกว่า เมื่อเทียบกับความรู้สึกไม่ดีในชีวิตประจำวัน และยังคงสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวัน ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

เมื่อสุขภาพจิตเราย่ำแย่ลงย่อมส่งผลต่อการคิด หรือการตัดสินใจในการใช้ชีวิตประจำวัน ระบบภูมิคุ้มกันเราไม่ได้รับการส่งเสริมจากสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลกระทบในหลายแง่ของชีวิตเรา

สุขภาวะทางจิตที่ดี ยังหมายถึงการมีความยืดหยุ่น (Resilience) เป็นความสามารถในการรับมือ
กับความเครียดตามปกติที่เจอได้ในชีวิตประจำวัน

ส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะทางจิตที่ดีเสมอ
มี 3 ส่วนที่ทำให้เราได้รับการส่งเสริมการมีสุขภาวะทางจิตที่ดี คือ ...

-ภาครัฐ
ที่สามารถกำหนดนโยบาย ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาวะทางจิตที่ดี

-องค์กร
ที่เราทำงานก็สามารถส่งเสริมพื้นที่การทำงาน สร้างการสนับสนุนสุขภาวะทางจิตที่ดี
ได้ด้วยเช่นกัน

-ตัวเราเอง
มีวิธี และการฝึกฝนอีกหลายอย่างที่ช่วยทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลจากปัญหาทางสุขภาพจิตอย่าง Self-care, การนั่งสมาธิ หรือเจริญสติที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิต

และอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเสริมควบคู่กันไปกับการมีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย และใจ

แพทย์แนะ พ่อแม่สังเกตพฤติกรรมลูก ก่อนตกเป็นเหยื่อผู้ค้ายาเสพติดทางออนไลน์

วิจัยชี้ "อาบน้ำเย็น" ลดโอกาสป่วย แนะวิธีการอาบน้ำที่ได้ประสิทธิภาพ

ที่มา World Economic Forum

TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ