"ละโว้-อยุธยา" 2 ราชธานีที่ยิ่งใหญ่สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดความสัมพันธ์ ละโว้-อยุธยา 2 ราชธานีที่ยิ่งใหญ่สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยทรงเสด็จมาประทับ ณ ละโว้ราชธานี ถึง 8 เดือนต่อปี

ในละครเรื่องพรหมลิขิต (Love Destiny 2) ภาคต่อจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาส เราได้เห็นการเดินทางของตัวละคร ระหว่าง 2 ราชธานี คือ กรุงศรีอยุธยากับเมืองละโว้  โดยเฉพาะในบุพเพสันนิวาสที่เมืองละโว้ยุคสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นเมืองที่มีความสำคัญด้านการทูตระหว่างไทยกับชาติตะวันตกเป็นอย่างมาก และเกิดเหตุการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับฮอลันตา รวมถึงการที่พระองค์ทรงปรับปรุงเมืองครั้งใหญ่เพื่อทรงใช้เป็นที่ประทับ ว่าราชการ สำราญพระอิริยาบถ ยางนานถึง 8 เดือนต่อปี

เปิดประวัติ "พระเพทราชา" ย้อนเหตุขับฝรั่งเศส หวังผดุงความเท่าเทียม

ไล่เลียงลำดับ กษัตริย์อยุธยา “พระนารายณ์-พระเพทราชา” อยู่ในช่วงไหน?

 

 

พีพีทีวี พบข้อมูลน่าสนใจจาก กรมศิลปากร เกี่ยวกับความสัมพันธ์สองราชธานี กรุงศรีอยุธยากับเมืองละโว้

ก่อนอื่นทำความเข้าใจก่อนว่า ลพบุรี หรือ ละโว้ เป็นเมืองสำคัญที่มีการอยู่อาศัยต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบันยาวนานนับพันปี และในช่วงสมัยอยุธยา ละโว้ ถือเป็นหัวเมืองสำคัญและต้นแบบทางวัฒนธรรม ศิลปกรรม ของกรุงศรีอยุธยา

ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงปรับปรุงทั้งพระราชวัง แนวกำแพง ป้อมปราการ รวมถึงการซ่อมแซมศาสนาสถานต่างๆ ในละโว้ และทรงประทับอยู่ที่ละโว้มายาวนานกว่ากรุงศรีอยุธยา จนเหมือนเป็นราชธานีอีกแห่งของสยาม

ข้อมูลจากกรมศิลปากร ยังเปรียบเทียบให้ดูความเหมือนที่แตกต่างของวัด พระราชวัง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์สองราชธานี กรุงศรีอยุธยา - เมืองละโว้ ชัดเจนยิ่งขึ้น

พระราชประวัติ "พระเจ้าเสือ" ราชาผู้น่าเกรงขาม ปกครองอยุธยากว่า 5 ปี

ประวัติ “โกษาปาน” ย้อนดูความขัดแย้ง พระเพทราชา ถูกตัดจมูก-โบยเสียชีวิต

วัดมหาธาตุ คือ ศูนย์กลางทางศาสนาซึ่งตั้งอยู่กลางเมือง เป็นประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิบุคคลสำคัญ หรือรูปเคารพทางศาสนาที่สำคัญ รวมถึงงานศิลปกรรมด้านต่างๆ โดย วัดมหาธาตุ เมืองละโว้ มีอายุมากกว่ากรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าพระปรางค์ประธานของเมืองละโว้ คือ รูปแบบปรางค์ที่คลี่คลายมาจากปราสาทในวัฒนธรรมเขมร มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 และส่งอิทธิพลให้ปรางค์ในศิลปะอยุธยาในยุคต่อมา

พระราชวัง ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ สำหรับออกว่าราชการ ประกอบพระราชพิธีต่างๆ ต้อนรับราชทูต สำราญพระอิริยาบถ โดยพระราชวังแบ่งเป็น เขตพระราชฐานฝ่ายหนัา ฝ่ายกลาง และฝ่ายใน โดยมีพระที่นั่งองค์ต่างๆ ตำหนัก อาคาร หมู่พระคลัง เป็นต้น  พระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) และมีการปรับปรุง ดัดแปลงพื้นที่เรื่อยมาจนสิ้นสุดกรุงศรีอยุธยา ส่วนพระราชวังเมืองละโว้จากหลักฐานที่ปรากฏ สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2209 ซึ่งมีอาคารสำคัญ 2 แห่ง คือ ที่กรุงศรีอยุธยา มี พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท และพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ ส่วนที่ละโว้ มีพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท และพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ รวมถึง หมู่ท้องพระคลัง โรงช้าง ถังน้ำประปา เป็นต้น

"เจ้าฟ้าพร" หรือ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ" กษัตริย์ยุคชิงราชสมบัติ ผู้ฟื้นฟูพุทธศาสนา

"พระเจ้าท้ายสระ" ผู้เวนคืนราชสมบัติ ต้นเหตุสงครามชิงบัลลังก์อโยธยา

 

 

บ้านหลวงรับราชทูต ที่กรุงศรีอยุธยา มีตึกรับแขกเมืองฝรั่งเศส ส่วนที่ละโว้มีบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) ณ เมืองละโว้ เพื่อใช้รับรแงราชทูตจากต่างประเทศ ที่เข้ามาเยือนสยาม โดยราชทูตจะล่องเรือเข้ามาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ อย่างเป็นทางการ ที่กรุงศรีอยุธยา ก่อนไปเมืองละโว้ เพื่อเข้าเฝ้าแบบส่วนพระองค์ โดยในสมัยพระนารายณ์มหาราช ทั้ง 2 แห่งมีสถานที่สำหรับรับรองราชทูตคณะต่างๆ 

ประวัติ “ท้าวทองกีบม้า” ลูกครึ่งโปรตุเกส-ญี่ปุ่น ผู้สร้างตำนานขนมไทย

นอกจากนั้นยังมี เพนียดคล้องช้าง และพระที่นั่งเย็น ที่มีเหมือนกันทั้งกรุงศรีอยุธยาและละโว้ อย่างไรก็ตาม เมืองละโว้เกิดความวุ่นวายจากเหตุการณ์การเมืองในอาณาจักร จนกระทั่งสมเด็จพระนารายณ์เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ เมื่อ พ.ศ.2231 หลังจากนั้นเมืองละโว้ถูกลดความสำคัญ จวบจนสิ้นสุดอาณาจักรอยุธยา

 

 

 

ที่มาข้อมูลและภาพประกอบ : กรมศิลปากร

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ